de huisapotheker in 6 vragen

Sinds oktober 2017 kun je jouw eigen huisapotheker aanduiden. Als patiënt wordt jou hiervoor geen enkele vergoeding aangerekend. Maar hoe doe je dat en wat houdt het precies in?
 

vraag 1: Waarom heb je een huisapotheker nodig?

De huisapotheker vormt het centrale controlepunt voor jouw volledige medicatiegebruik. We willen namelijk voorkomen dat jouw medicatiegegevens als puzzelstukjes op verschillende plekken verspreid zitten, waardoor niemand nog een overzicht heeft. Dat is immers niet zonder gevaar, want je kan bijvoorbeeld onbedoeld twee verschillende geneesmiddelen gebruiken die hetzelfde doen of medicatie nemen die de werking van andere geneesmiddelen beïnvloedt.

 

vraag 2: Hoe duid je een huisapotheker aan?

Dat is heel eenvoudig! Bij je vertrouwde apotheker kun je een overeenkomst tekenen waardoor die jouw huisapotheker wordt. Niets meer, niets minder. Werken er in de apotheek meerdere apothekers, dan geldt de keuze meteen ook voor de andere apothekers. Zo is de opvolging van jouw dossier steeds gegarandeerd.

 

vraag 3: Wat doet een huisapotheker?

De huisapotheker registreert alle wel of niet voorgeschreven geneesmiddelen en giet die informatie in een glashelder medicatieschema*. Bovendien houdt hij of zij ook rekening met gezondheidsproducten die een invloed kunnen hebben op de werking van geneesmiddelen, zoals voedingssupplementen en andere medische hulpmiddelen. In de praktijk zal je weinig verschil merken. Wat er wel verandert, is dat de therapeutische band tussen jou en je apotheker officieel wordt bevestigd zodat de apotheker een centraliserende rol kan opnemen in je medicatiegebruik.

*Een medicatieschema biedt een volledig en betrouwbaar overzicht van al jouw medicatie en geeft je praktische informatie over wanneer je welke geneesmiddelen moet innemen. Bovendien kan je dit handig overzicht ook delen met andere zorgverstrekkers, zoals de huisarts, de specialist of het ziekenhuis.

 

vraag 4: Hoeveel kost dat?

Niets. Deze extra dienstverlening is helemaal gratis!

 

vraag 5: Kan je je keuze herzien?

Absoluut. Je kan op elk moment een andere huisapotheker aanduiden of ervoor kiezen om geen huisapotheker meer te hebben.

 

vraag 6: Mag je nog naar een andere apotheek gaan?

Geen enkel probleem. Jouw apotheker kan alle relevante medicatiegegevens delen met andere zorgverstrekkers via het gedeeld farmaceutisch dossier*. Zo is jouw veiligheid ook gegarandeerd als je bijvoorbeeld langsgaat bij de apotheek van wacht of een andere apotheek.

* Gedeeld farmaceutisch dossier: om jouw gezondheid optimaal te kunnen bewaken, is het belangrijk dat de apotheker zicht heeft op jouw volledige medicatiegeschiedenis. Dat zijn al de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die je het afgelopen jaar hebt afgehaald. Om zeker te zijn dat elke apotheker die je bezoekt over de juiste gegevens beschikt, kan je je toestemming geven om de relevante informatie te delen. Die gratis dienst zorgt ervoor dat elke apotheker die je consulteert, de centrale databank kan raadplegen.