Antibiotica duurder voor de patiënt

INFO
Gepost op: 
03/05/2017

In België ligt het antibioticagebruik bijzonder hoog waardoor bacteriën er alsmaar resistenter voor worden. De gevolgen begint men nu al te merken. Steeds vaker duiken er multiresistente bacteriën op waar de beschikbare antibiotica geen vat op krijgen. Om het antibioticagebruik te doen dalen, betalen patiënten daarom vanaf 1 mei 2017 een hoger remgeld.

Antibiotica zijn zeer nuttig om ernstige bacteriële infecties te behandelen maar hebben geen enkel effect op virale infecties zoals een griep of verkoudheid. Verkeerdelijk of overmatig gebruik zorgt er net voor dat bacteriën resistent worden tegen antibiotica waardoor het steeds moeilijker wordt om ernstige infecties te behandelen. Het risico is dat op termijn zelfs relatief ‘onschuldige’ infecties toch gevaarlijk worden.

Om die overconsumptie en de daarmee verbonden resistentie-ontwikkeling terug te dringen, maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block alle orale vormen van antibiotica duurder voor de patiënt. Antibiotica behoren nu immers niet langer meer tot de groep van ‘therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten’ maar worden gezien als ‘geneesmiddelen voor symptomatische behandeling’. En dat heeft gevolgen voor de terugbetaling.

De ziekteverzekering blijft antibiotica weliswaar gedeeltelijk terugbetalen maar door de nieuwe regeling stijgt het aandeel dat de patiënt zelf betaalt, het zogenaamde remgeld. Waar je voorheen ongeveer 75 procent van de kostprijs terugbetaald kreeg, is dat nu nog zo’n 50 procent. Het doel is dat zowel de arts minder antibiotica voorschrijft als dat de patiënt er minder om vraagt. De bescherming via de maximumfactuur blijft wel van toepassing.