breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek

INFO
Gepost op: 
13/07/2016
Breng vervallen geneesmiddelen terug

Vervallen geneesmiddelen zijn niet ongevaarlijk. Daarom mag je bijvoorbeeld dat laatste restje siroop niet zomaar in de gootsteen kieperen want daardoor verhoogt de vervuilingslast van de afvalwateren. Maar ook vervallen tabletten of pilletjes mag je niet klakkeloos bij het huisvuil gooien. Sinds 2005 kun je vervallen geneesmiddelen gratis terugbrengen naar de apotheek. Die oude en vervallen geneesmiddelen worden vervolgens op een milieuvriendelijke en veilige manier vernietigd. Deze verwerking gebeurt integraal op kosten van de farmaceutische industrie. 

enkel de apotheek

Sinds 2005 zijn enkel de apotheken gemachtigd om geneesmiddelen in te zamelen. Op die manier kunnen we jouw privacy garanderen en zijn de verwerkingsbedrijven in staat om de samenstelling van de aangeboden geneesmiddelen te controleren. Dat hoeft trouwens niet bij de apotheek te zijn waar je het geneesmiddel aankocht. Elke apotheker werkt mee aan de selectieve inzameling en is dus verplicht om de vervallen geneesmiddelen te aanvaarden. Op voorwaarde dat je de producten correct aanbiedt. 

wanneer is een geneesmiddel vervallen?

Kijk regelmatig eens je medicijnenkastje na en verwijder de geneesmiddelen die hun vervaldatum hebben bereikt. Op elk geneesmiddelendoosje staat de productie- en vervaldatum. Maar je kan die ook terugvinden op de blisterverpakking, het dopje van de fles, het potje zelf of op het vlakke stuk van een tube. Als je toch nog twijfelt, neem dan je verpakking mee naar de apotheker.

Door je vervallen geneesmiddelen terug te brengen, ben je zeker dat niemand ze nog per ongeluk kan innemen. De stabiliteit van het actieve bestanddeel in die vervallen geneesmiddelen is immers niet langer gegarandeerd waardoor de werking kan afnemen. Maar het product kan ook toxisch worden of allergische reacties veroorzaken.

Het spreekt voor zich dat je een flesje of tube in zijn geheel naar de apotheek brengt. Maar ook tabletten en capsules moet je niet uit de blisterverpakking of pot halen. Zo kunnen we steeds zien om welk product het gaat en is er geen gevaar voor de personen die ze tijdens het verwerkingsproces in handen krijgen. Deze regels gelden trouwens ook voor dierengeneesmiddelen en homeopathische producten. 

lege verpakkingen

Wanneer je het geneesmiddel helemaal hebt opgebruikt en enkel nog de verpakking overblijft, dan gelden de gewone afvalregels. Deze kun je niet terugbrengen naar de apotheek. Lege blisterverpakkingen werp je in de vuilniszak voor niet-gesorteerd huishoudelijk afval. In Vlaanderen en sommige Waalse provincies breng je de plastic flesjes terug naar de inzamelcentra voor chemisch afval. Draai de dop van de glazen flesjes en potjes en dan kan je ze in de glascontainer deponeren. 

spuiten & naalden

Bij spuiten en naalden maken we een onderscheid tussen gebruikte en ongebruikte producten. Een voorgevulde spuit met vaste naald, in een blisterverpakking kun je net zoals een ander vervallen geneesmiddel terugbrengen naar de apotheker. Als de spuit geen product bevat en je kan ‘m van de naald scheiden dan mag de spuit in de vuilbak voor huishoudelijk afval en de naald in een naaldencontainer. Die kun je kopen bij de apotheker en een volle container kun je vervolgens gratis aanbieden op het containerpark. Als een verpleegkundige of arts de inspuiting geeft, moet die zelf de spuit en naald meenemen.  

lees ook

ehbo-huisapotheek-banner_5.jpg   surplusgezondheid-ehbo-banner-checklist-huisapotheek_1_0.jpg    ehbo-koffer-banner_4.jpg