Onderzoek: Chemicaliën verhogen risico op obesitas en diabetes

HEALTH
Gepost op: 
23/07/2014

Een studie van het UZA en de UAntwerpen toont aan dat er een verband is tussen POP’s (Persistent Organic Pollutants) en diabetes type 2 en obesitas. Die POP’s zijn chemische substanties die zeer moeilijk afbreekbaar zijn en terug te vinden in milieu en voedsel.  Dit gaat onder andere over pesticiden (zoals DDT), industriële chemicaliën en onbedoelde bijproducten van het industrieel proces zoals dioxines. De stoffen komen vooral voor in vetrijke voeding, maar ook op groenten.

De onderzoekers stellen vast dat mensen met overgewicht een grotere hoeveelheid van die POP’s in hun lichaam hebben. Zeker bij mensen met een grotere buikvetmassa. Er is groeiend bewijs dat blootstelling aan POP’s een risicofactor is voor de ontwikkeling van diabetes type 2. Bovendien is er een statistisch verband gevonden tussen hoge bloedsuikerwaarden en de hoeveelheid POP’s in het lichaam.

De studie verschijnt in juli in het toonaangevende tijdschrift Diabetes Care.