Tip van de apotheker: gebruik antibiotica goed en enkel als het moet!

INFO
Gepost op: 
13/03/2017

In 1928 ontdekte de arts-bacterioloog Alexander Fleming eerder per toeval het eerste antibioticum dat bacteriën kan doden of hun groei afremmen. Bij een ernstige infectie zorgen er ervoor dat ons immuunsysteem opnieuw de bovenhand krijgt. Een levensreddende ontdekking... al is er ook een keerzijde.

Breedspectrum-antibiotica zijn krachtige geneesmiddelen die kunnen worden ingezet voor verschillende soorten infecties. Maar hun voordeel is meteen ook hun nadeel: ze vernietigen ook de eigen flora en daardoor de eerstelijnsverdediging van ons immuunsysteem. Vreemd genoeg kan overmatig antibioticagebruik daardoor net leiden tot meer infecties omdat onze ‘goede’ bacteriën verdwijnen en kwalijke kiemen hun plaats kunnen innemen.

Bovendien passen bacteriën zich voortdurend aan hun omgeving aan om te kunnen overleven. Vermits we wereldwijd te vaak, verkeerd en nutteloos antibiotica innemen, neemt daardoor het aantal bacteriën toe die er ongevoelig of resistent voor zijn. Iemand die geregeld antibiotica gebruikt, kan dus drager worden van resistente bacteriën die ze op hun beurt kunnen doorgeven aan anderen, ook als die zelden of nooit antibiotica gebruiken. Het gevaar is dat steeds meer ernstige infecties niet meer doeltreffend kunnen behandeld worden, zoals bijvoorbeeld al het geval is met de MRSA- of ziekenhuisbacterie. Dit soort bacteriën kunnen hun resistentie ook doorgeven aan hun nageslacht en aan andere bacteriën. Daarom is het bijzonder belangrijk om behoedzaam en doordacht om te springen met antibiotica.