de huisapotheker is er ook voor mantelzorgers

samen zorgen

Chronisch zieke patiënten komen meestal met meerdere zorgverstrekkers in contact en moeten vaak ook verschillende geneesmiddelen nemen. Ook als mantelzorger is het niet altijd eenvoudig om het overzicht te bewaren. Daarom is het belangrijk dat de zorgbehoevende een huisapotheker aanduidt die jou kan ondersteunen. Die zorgt dan onder meer voor een actueel medicatieschema, een betrouwbaar kompas voor alle betrokken zorgverstrekkers.

formulier voor thuis

De patiënt moet altijd zelf zijn of haar huisapotheker aanduiden. Met andere woorden: je mag als mantelzorger het formulier niet zelf tekenen in de apotheek. We kunnen je het formulier wel meegeven zodat de patiënt het thuis kan tekenen en dan bezorg je het ons gewoon terug. Zo kiest de persoon voor wie jij zorgt een huisapotheker:

  1. Vraag het formulier aan de apotheker
  2. Laat het formulier thuis ondertekenen door de persoon voor wie je zorgt
  3. Bezorg het ondertekende document terug aan de apotheker
     

het medicatieschema als betrouwbaar kompas

Het medicatieschema biedt je een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die de zorgbehoevende moet nemen. Bovendien bevat het praktische informatie over hoe en wanneer de zorgbehoevende welke geneesmiddelen moet innemen. Een handige wegwijzer dus, die je ook kan delen met de verschillende zorgverstrekkers, zoals de huisarts, de specialist of het ziekenhuis.
 

gratis dienstverlening

Belangrijk om te weten: de patiënt hoeft niets te betalen voor deze extra dienstverlening. Overleg met de apotheker over hoe we je het beste kunnen helpen.