Maatschappelijke verantwoordelijkheid

​Een hart voor wie het moeilijk heeft

Als sociaal voelende onderneming hebben we extra aandacht voor wie het moeilijk heeft. Al jarenlang steunen we verschillende projecten die ijveren voor betaalbare en goede medische zorgen voor de allerarmsten. In Benin is het bijvoorbeeld een nachtmerrie om ziek te worden. Ziekenhuizen beschikken er over te weinig goed opgeleid personeel en medisch materiaal. Zeker als je wat verder van het ziekenhuis woont, heb je er nauwelijks toegang tot medische hulp. De Surpluspartners steunen de stichting Hubi & Vinciane die de streekontwikkeling rond Parakou – hartje Benin – ondersteunt waardoor er nu twee zonehospitalen zijn, voorzien van degelijk materiaal. Daardoor kunnen meer dan 500.000 inwoners er beroep doen op kwalitatieve gezondheidzorg.

Maar ook in de rest van Afrika is er vaak nog nood aan kwalitatieve gezondheidszorg. Daarom steunen we ook Mercy Ships. Het grootste private ziekenhuisschip dat uitvaart naar verschillende Afrikaanse landen om er gratis operaties en medische behandelingen uit te voeren. Meer dan 400 vrijwilligers zetten er zich belangeloos in voor de allerarmsten die geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

Zorg voor het milieu

Gezondheid en leefmilieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezond leven betekent ook zorg dragen voor onze leefomgeving en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Ook de Surpluspartners dragen hun steentje bij. Intussen weten we dat plastic wegwerpzakjes bijzonder schadelijk zijn voor het milieu. Ze worden meestal slechts één keer gebruikt en belanden vaak in de oceaan. Daarom geen gratis plastic zakjes meer in de apotheek, maar wel handige en herbruikbare draagtassen. Zo verminderen we samen de afvalberg.