Ons aanbod

Wij bieden je:

 • Frisse apotheken waar plaats is voor inspirerende persoonlijkheden en hun zelfontplooiing.
 • 300 toffe collega’s waarop je kan rekenen.
 • Gevarieerde verantwoordelijkheden naargelang je eigen profiel en verwachtingen.
 • Een aantrekkelijke verloning.
 • Unieke gespecialiseerde software voor medicatiebegeleiding in de apotheek ontwikkeld voor en in nauwe samenwerking met de apothekers van onze groep. Ons programma Vianova wordt tot de top gerekend.
 • Een evidence-based, wetenschappelijk ondersteuningsinstrumentarium.
 • Een eigen wetenschappelijke informatiedienst, waar je terecht kan met alle apotheekgerelateerde vragen.
 • Toetreding tot onze KennisAcademie waar levenslang leren een must is en zowel cursussen binnenshuis als buitenshuis worden aangeboden.
 • Actieve inbreng in verscheidene werkgroepen die zich engageren rond thema’s binnen de gezondheidszorg in samenwerking met andere eerstelijnsgezondheidswerkers.

 

Enkele voorbeelden

 • In de werkgroep apotheeksoftware werken apothekers aan de verdere ontwikkeling en verfijning van Vianova.
 • De werkgroep medicatiebegeleiding zorgt voor een verdere implementatie van farmaceutische zorg in de dagelijkse praktijk, door het geven van lessen en het opzetten van farmaceutische zorgprojecten in onze apotheken. De apothekers van deze werkgroep staan ook in voor de verdere verfijning van het medicatiebegeleidingsmodule van Vianova.
 • De werkgroep opleiding tekent een opleidingstraject uit voor de farmaceutisch-technische assistenten, zorgt voor het uitschrijven van de cursussen en geeft de lessen.
 • Apothekers met een vlotte pen kunnen zich uitleven in de redactie van ons Surplusmagazine.
 • In het kwaliteitsteam worden ideeën gelanceerd en uitgewerkt om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verhogen.
 • In de stuurgroep be.care werken apothekers mee aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van ons eigen dermofarmaceutisch huismerk be.care.
 • De Farmaceutische Raad, een adviesorgaan voor het nationale beleid (MID) waakt over de inhoudelijke aspecten van ons beroep.
 • In de werkgroep Magistraal nemen apothekers elk aspect van de magistrale receptuur onder de loep om de magistrale module van ViaNova steeds beter hierop af te stemmen. ViaNova is voor onze apothekers dan ook een uitstekend werkinstrument voor het uitvoeren van gecontroleerde, volledig traceerbare, kwaliteitsvolle bereidingen.