De Lindeboom

tab1_0.jpg        tab2_0.jpg        tab4.jpg               

 

annelies.jpg

Welkom bij 'De Lindeboom' Apotheek

 

"Patiëntenzorg - vertrouwen - solidariteit"

In deze drie pijlers vinden wij onze bestaansreden en hierop bouwen wij verder aan onze toekomst. De Lindeboom wil bovendien als 'sociale apotheek' de nummer één zijn op vlak van patiëntenzorg, in een sfeer van vertrouwen en met bijzondere aandacht voor de zwaksten in onze samenleving.

 

Mission Statement

De Lindeboom Apotheek is een innovatieve onderneming waar professionele medewerkers een meerwaarde vervullen bij het afleveren en verdelen van geneesmiddelen en gezondheidsproducten met een preventieve en curatieve werking.

De Lindeboom Apotheek wil een preferente rol in de eerstelijnsgezondheidszorg vervullen met specifieke aandacht voor de zelfzorg en gezondheidspreventie. Daarenboven blijft zij haar marktregulerende rol opnemen.

De Lindeboom Apotheek stelt de gezondheid en het welzijn van haar cliënteel prioritair. Haar cliënteel heeft hierbij recht op doorgedreven farmaceutische dienstverlening: kwalitatieve medicatiebegeleiding en -bewaking, gezond advies en uitmuntende farmaceutische zorg toegankelijk voor iedereen.

De Lindeboom Apotheek reikt verschillende distributiekanalen aan om geneesmiddelen en gezondheidsproducten op de meest efficiënte en voordelige wijze tot bij de cliënt te brengen.

De Lindeboom Apotheek draait als lerende organisatie op gemotiveerd talent, dat dagelijks de missie van de vennootschap omzet in de praktijk en ook in de toekomst de nieuwe uitdagingen binnen het 'Zorg & Farma concept' zal waarmaken.

De Lindeboom Apotheek vindt het noodzakelijk om een gezond financieel draagvlak te creëren om haar mission statement te kunnen realiseren met respect voor de belangen van al haar stakeholders (cliënten, aandeelhouders, personeelsleden).

 

Samenwerking

De Lindeboom Apotheek werkt nauw samen met 'Apotheek Vivantia' en 'Apotheek In het Zwaard' en maken samen deel uit van de 'Surpluspartners' met vestigingen over gans Vlaanderen.
 

We helpen je graag verder!