Patiëntenzorg

In onze apotheken besteden wij bijzondere aandacht aan farmaceutische patiëntenzorg. Het doel dat we voor ogen hebben is duidelijk: als geneesmiddelen nodig zijn, willen we ervoor zorgen dat je ze op een correcte manier gebruikt. We halen samen met jou het onderste uit de kan voor jouw behandeling!

Zo vinden we het belangrijk dat je minstens weet waarvoor een geneesmiddel dient, hoeveel je er van mag gebruiken, hoe je dat moet doen en wanneer je dat best doet.

Voorts kijken we er op toe dat je geneesmiddelen niet dubbel gaat gebruiken. Bij de overschakeling van een merkgeneesmiddel naar een goedkoper middel met een andere naam is dat soms snel gebeurd. We bekijken of de verschillende geneesmiddelen die je neemt wel degelijk samen mogen gebruikt worden. Of, dat je om redenen van allergie of ziekte sommige geneesmiddelen beter niet gebruikt.

Bij problemen is overleg ons sleutelwoord: overleg met jou, onze patiënt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en (zo nodig) overleggen met de voorschrijver. Door samen met andere zorgverleners naar jouw situatie te kijken, komen we uiteindelijk tot het beste behandelresultaat.

Bij de Surpluspartners kan je terecht met heel veel vragen rond ziekte en gezondheid, geneesmiddelen, voeding, huidverzorgingsproducten … Onze medewerkers proberen een zo objectief mogelijk antwoord te geven op je vragen. Waar nodig roepen ze de hulp in van onze wetenschappelijke informatiedienst, die hen met de nodige documentatie ondersteunt.

In onze apotheken is ook kant-en-klare informatie voor jou beschikbaar. Voor de geneesmiddelen die je gebruikt zijn informatieteksten in heldere taal beschikbaar. Maar vergeet ook ons viermaandelijks Surplusmagazine niet, waar tal van onderwerpen aan bod komen.